Povijesna enciklopedija
Advertisement
Povijesna enciklopedija
Glavni članak | Galerija | Citati | Razgovor


Ovo je stranica o znanosti koja se bavi ljudskom prošlošću. Za druga značenja, vidi Povijest (razdvojba).

Povijest

Povijest, ponekad poznata i kao historija (eng. history, fr. histoire, lat. historia, grč. istoria) je znanost koja istražuje što se događalo u prošlosti. Može se odnositi na ljudsku povijest, ili na povijest svemira, ili planeta Zemlje, ili na povijest neke države...

Znanstvenici koji se bave poviješću se zovu povjesničari. Povijest je vrlo važna znanost i jedan od obveznih predmeta u skoro svim školama.

Podjela[]

Pretpovijest[]

Glavni članak: Pretpovijest

Pretpovijest je dio povijesti koji se bavi događajima prije pojave čovjeka. Prema današnjim teorijama, svemir je nastao Velikim praskom prije 13, 7 milijardi godina. Nastanak i razvoj Zemlje se dalje dijeli u geološka doba.

Prapovijest[]

Glavni članak: Prapovijest

Prapovijest je drugi dio povijesti koji se bavi događajima od pojave čovjeka do početka upotrebe pisma (3500. pr. Kr.).[1] Prapovijest se dijeli na kameno i metalno doba.

Kameno doba[]

Glavni članak:Kameno doba

Kameno doba se dijeli na starije kameno doba (paleolitik), srednje kameno doba (mezolitik) i mlađe kameno doba (neolitik).

Prikaz tipične zajednice iz kamenog doba

Starije kameno doba započinje prije 2,5 milijuna godina, a završava 10.000 godina prije Krista. Obilježja ovog doba su pojava čovjeka, koji su u to doba bili nomadi i živjeli u špiljama. Vjerovali su u životinje kao u bogove.

Srednje kameno doba započinje prije 10.000 godina pr. Kr., a završava 6500. godine pr. Kr. Ovo "postledeno doba" je poznato zbog širenja vodenih površina i nastanka ljudskih rasa. Male i brze životinje se pojavljuju, a ljudi iz tog doba za ubijanje koriste luk i strijele. U to doba se razvija i ribolov, a pripitomljena je i prva životinja - pas. Ljudi se vežu u zajednice.

Mlađe kameno doba je trajalo od 6500. godine pr. Kr. do 3500. godine pr. Kr. U to doba ljudi se više ne sele i već pripitomljavaju životinje. U to doba je izgrađen i poznati kameni spomenik Stonehenge.

Metalno doba[]

Glavni članak: Metalno doba

Metalno doba dijeli se na bakreno doba, brončano doba i željezno doba. U to doba se sve više koriste metali. Osim toga, naseljavaju se doline rijeka te nastaju neke civilizacije kao Mezopotamija, Stari Egipat i Kina.

Povijest[]

Najnovija povijest započinje 3500. godine pr. Kr. otkrićem pisma, a dijeli se na četiri razdoblja: stari vijek (3500. pr. Kr. - 476.), srednji vijek (476. - 1492.), novi vijek (1492. - 1918.) i suvremeno doba (od 1918. do danas).

Stari vijek[]

Glavni članak: Stari vijek

Stari vijek je povijesno razdoblje od 3500. godine pr. Kr. do 476. godine. Započinje otkrićem pisma, a u to doba su se pojavile i druge velike civilizacije kao Stari Rim i Stara Grčka. Stari vijek završava 476. godine padom Zapadnog Rimskog Carstva.

Srednji vijek[]

Glavni članak: Srednji vijek

Dva srednjovjekovna viteza u borbi

Srednji vijek je razdoblje od 476. do 1492. godine. Dijeli se na rani, razvijeni i kasni.[2] Ovo doba je poznato kao doba monarhije i moći Crkve. Glavno društvo je feudalizam, a umjetnički smjerovi romanika i gotika. Završava 1492. godine otkrićem Amerike.

Novi vijek[]

Glavni članak: Novi vijek

Novi vijek je trajao od 1492. do 1918. godine. U ovo doba nastaju novi oblici društva kao kapitalističko društvo, a nastaju i političke ideologije kao što je prosvjetiteljstvo i socijalizam. U umjetnosti prevladava renesansa i barok. Novi vijek završava 1918. godine krajem Prvog svjetskog rata.

Suvremeno doba[]

Glavni članak: Suvremeno doba

Suvremeno doba traje od 1918. pa sve do danas. To je doba demokracije i diktature te velikih industrijskih izuma. U ovom dobu se nalaze ljudi danas.

Izvori[]

Unutarnje poveznice[]

Prapovijest

Stari vijek

Srednji vijek

Novi vijek

Suvremeno doba

Povijesni izvori

Vanjske poveznice[]

http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=49831

http://proleksis.lzmk.hr/42422/

http://povijest.hr/

https://www.encyclopedia.com/history

Advertisement