FANDOM


Ministarstvo hrvatskih branitelja je središnje tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje se bavi hrvatskim braniteljima.

Povijest

Ministarstvo hrvatskih branitelja osnovano je 19. prosinca 1997. pod imenom Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Od 2003. do 2011. ministarstvo nije postojalo, nego je uklopljeno u Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Od 2011. ministarstvo ponovno postoji pod sadašnjim nazivom, Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Djelokrug

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanja pravnog položaja te druga pitanja (osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava) sljedećih kategorija:

 • hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida
 • razvojačenih branitelja
 • hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • članova obitelji poginuloga, smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • mirnodopskih i civilnih invalida Domovinskog rata
 • ratnih vojnih invalida, sudionika, mirnodopskih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata te članova njihovih obitelji
 • osoba stradalih na obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. god. do 17. kolovoza 1990. god. i članova njihovih obitelji

Ministarstvo obavlja i stručne poslove usmjerene:

 • promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika
 • unaprjeđenju opsega sveobuhvatne skrbi
 • poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja
 • povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
 • upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata

U djelokrugu Ministarstva obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na:

 • traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata
 • organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske
 • prikupljanje i obradu podataka o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije
 • organizaciju identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovu sahranu
 • očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća

Ustroj

 1. Kabinet ministra
 2. Glavno tajništvo ministra
 3. Samostalni sektor za javnu nabavu, ugovaranje, planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza
 4. Samostalni sektor za proračun i financije
 5. Uprava za pravne i stambene poslove
 6. Uprava za zatočene i nestale
 7. Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji
 8. Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć
 9. Samostalni odjel za unutrašnju reviziju

Dosadašnji ministri

Ministar/ministrica Početak obnašanja dužnosti Završetak obnašanja dužnosti
Juraj Njavro 19. prosinca 1997. 27. siječnja 2010.
Ivica Pančić 27. siječnja 2000. 23. prosinca 2003.
Predrag Matić 23. prosinca 2011. 22. siječnja 2016.
Tomo Medved 23. siječnja 2016. još obnaša dužnost
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.