Metalno doba je povijesno razdoblje i dio prapovijesti. Glavno je obilježje korištenje metala za izradu oružja, oruđa i raznih predmeta, te nastanak obitelji. Započinje 3500. godine prije Krista, a završava početkom 1. stoljeća poslije Krista. Nakon njega dolazi stari vijek kao prvi dio moderne Povijesti koju danas znamo.

Naziv

Metalno doba se zove tako jer se za izradu svih predmeta, od oružja i oruđa do ukrasa, koriste metali.[1] To je slično i kamenom dobu, koje se tako zove jer je u njemu glavna sirovina za korištenje kamen.

Metalno doba označava i povijesno razdoblje dugo gotovo četiri tisuće godina[1], pa zato u svojem imenu ima i riječ "doba".

Podjela

Metalno doba se dijeli na tri manja razdoblja: bakreno doba, brončano doba i željezno doba. Prema godinama ta tri perioda dijele se ovako:

1. Bakreno doba - 3500. pr. Kr. - 2000. pr. Kr.[2][3]

2. Brončano doba - 2000. pr. Kr. - oko 800. pr. Kr.[4]

3. Željezno doba - 800. pr. Kr. - početak 1. stoljeća po. Kr.[1][5]

Izvori

  1. 1,0 1,1 1,2 Encyclopedia Britannica: Metalno doba
  2. Proleksis enciklopedija: Bakreno doba
  3. Hrvatska enciklopedija: Bakreno doba
  4. Proleksis enciklopedija: Brončano doba
  5. Proleksis enciklopedija: Željezno doba

[[|]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.